Kinesitherapie

De kinesitherapie is geëvolueerd van een eerder passieve aanpak naar een visie waarbij de patiënt zo autonoom en actief mogelijk betrokken wordt bij zijn of haar revalidatie. De patiënt wordt aangespoord en begeleid om zelfstandig zijn of haar probleem aan te pakken. De kinesitherapeut helpt de patiënt hiermee en zet hem of haar op de goede weg naar herstel.