Manuele therapie

Manuele therapie betekent eigenlijk letterlijk 'een therapie waarbij de therapeut enkel zijn of haar handen gebruikt'.
Manuele therapie richt zich voornamelijk op gewrichten die hun beweeglijkheid verloren zijn door een operatie, een trauma, een overbelasting,... Deze therapie beoogt het opheffen van functiestoornissen binnen het geheel van gewrichten, spieren, banden en kapsels om zodoende de mobiliteit, spierfunctie en coördinatie te verbeteren. De manueel therapeut tracht dit te bereiken enerzijds door het aanwenden van zachte technieken, zoals tracties en weke delen technieken in acute fases om een eerste ontspanning van de weefsels te bereiken en anderzijds het toepassen van mobilisaties en manipulaties. Wanneer de beweeglijkheid herwonnen is, zal de patiënt opnieuw over de volledige bewegingsbaan kunnen bewegen.