U kan ons telefonisch bereiken op 0472/70 17 78 voor het maken of het verzetten van afspraken. Behandelingen zijn steeds op afspraak.

  • Doktersvoorschrift voor kinesitherapie (voor osteopathie is dit niet noodzakelijk)
  • Een klevertje van de mutualiteit
  • Uw identiteitskaart
  • Eventuele relevante resultaten van technische onderzoeken (RX, CT, NMR, MRI, echo,...)
  • Eventueel overzicht van uw medicatiegebruik

Voor we uw probleem kunnen behandelen, is het belangrijk om eerst goed te bekijken wat uw klacht juist inhoudt. We starten daarom met een anamnese (vraaggesprek) en een klinisch onderzoek. Uw arts heeft dit ook reeds gedaan, maar wij doen dit nog een keer uit onze eigen invalshoek om te bekijken welke behandeling het meest geschikt is, of er eventueel contra-indicaties zijn en om later goed te kunnen evalueren of uw toestand al dan niet verbeterd is.

Er wordt steeds per sessie contant betaald aan je therapeut. Aan het einde van je voorgeschreven behandelingsreeks ontvang je een getuigschrift van verstrekte hulp. Indien het gaat om een lange behandelingsreeks kunnen er tussentijdse getuigschriften gemaakt worden.

Het is natuurlijk de bedoeling om u zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Indien uw klachten verdwenen zijn, worden uw behandelingen gestopt, ongeacht of uw voorschrift afgelopen is of niet.

In sommige gevallen duurt het herstel of de revalidatie wat langer dan de voorgeschreven behandelingen. Wij maken dan een verslag voor uw arts, hij of zij beslist dan om de behandelingen verder te zetten.

Wij vragen u om ons te contacteren 24u voor deze afspraak, zoniet zullen wij deze behandeling moeten aanrekenen, zonder tussenkomst van de mutualiteit.